Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Thằng bạn mình đang cung cấp dịch vụ khắc dấu cả nhà nhé!!

Bài viết này nhằm mục đích PR cho nó. Nó mới cung cấp dịch vụ khắc dấu trước mắt ở Hà Nội, và sắp tới sẽ là cung cấp toàn quốc luôn.
Đợt trước nghe thấy nó bảo t đang làm công ty luật và cung cấp dịch vụ khắc dấu thì mình tròn xoe mắt và bảo: Ơ, sao mày dám khắc dấu, không sợ cơ quan công an bắt ah. Vì khi đó mình nghĩ là: dấu thì chỉ có cơ quan nhà nước mới có thể cấp được thôi, chứ làm gì có chuyện cứ khắc dấu tràn lan được.
Thế nhưng nó bảo: m nói đúng nếu như đấy là đấy là dấu tròn của công ty có dấu pháp lý. Còn các loại dấu khác thì có thể khắc được.
Thế này mọi người ạ. có 2 loại dấu, thứ nhất là dấu do cơ quan nhà nước cấp là dấu mang tính pháp lý, tức là các loại dấu như dấu tròn công ty, dấu văng phong đại diện... thì các đơn vị nhỏ không cấp được.
Nhưng loại dấu thứ hai mà các công ty cung cấp dịch vụ khắc dấu đăng cung cấp đó là các dấu không mang tính pháp lý. Tóm lại là bất cứ thứ gì đều có thể làm dấu được nhé. Ví dụ: dấu chức danh, dấu phiếu bé ngoan, dấu ngày tháng năm, dấu ngày tháng năm.... đủ các loại ý. Thế nên dịch vụ khắc dấu rất đơn giản
Nên ai mà có nhu cầu cần khắc dấu thì liên hệ với mình nhé!! Mình sẽ gửi contact bạn mình cho, cũng là một sự tham khảo tốt.

Nó cũng là người uy tín nên mình có thể tin và chất lượng con dấu,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét